مقدمه

پیش از این راجع به Bad Smell و کاربرد آن در مهندسی نرم افزار صحبت کردیم "کلاس داده" یکی از 22 نوع Bad Smell میباشد.

نحوه تشخیص و معرفی راه حل کلاس داده
این کلاس ها متغیر دارند متد های get و set برای آن فیلد ها دارند و هیچ چیز دیگری ندارند. این کلاس ها نگه دارنده های احمق اطلاعات هستند و معمولا زیادی توسط کلاس های دیگر دستکاری می شوند. اوایل ممکن است این کلاس ها فیلد های public داشته باشند اگر چنین است شما باید سریعا روش کپسول سازی فیلد[1] را به کار ببرید، اگر فیلد های مجموعه ( مثل آرایه ، لیست پیوندی و ...) دارید مطمئن شوید که روش کپسوله سازی مجموعه را به کار بردید. روش حذف متد های تنظیم[2] را برای هر فیلدی که نیاز نیست تغییر کند اعمال کنید.

[1] Encapsulate Field
[2] Remove Setting Method