مقدمه

پیش از این راجع به Bad Smell و کاربرد آن در مهندسی نرم افزار صحبت کردیم "زنجیر پیام" یکی از 22 نوع Bad Smell میباشد.

نحوه تشخیص و معرفی راه حل زنجیر پیام
شما زنجیر پیام را وقتی می بینید که یک مشتری یک شی را برای یک شی دیگر طلب میکند سپس شی دیگر را طلب میکند و باز شی دیگری را طلب میکند و به این طریق شما تعداد زیادی خط به صورت getThis می بینید یا یک دنباله ای از temp ها رسیدن به این مکان به معنی استفاده بیش از حد از جهت دادن است. ( ارجاع به گرفتن شی از کلاس های دیگر)
شما میتوانید از روش پنهان سازی وکیل[1] در مکان های مختلف زنجیر استفاده کنید. اما انجام زیاد اینکار میتواند هر واسطه را به یک middle man تبدیل کند. اغلب یک روش بهتر این است که ببینیم شی ساخته شده برای چه استفاده می شود سپس میتوان با روش استخراج متد تکه هایی از کدی که استفاده می شود را برداشت و با روش انتقال متد به زنجیر های پایین منتقل کرد.
[1] Hide Delegate