مقدمه

پیش از این راجع به Bad Smell و کاربرد آن در مهندسی نرم افزار صحبت کردیم "کلاس تنبل" یکی از 22 نوع Bad Smell میباشد.

نحوه تشخیص و معرفی راه حل کلاس تنبل
هر کلاسی که میسازید هزینه ای برای استفاده و درک دارد یک کلاس که به اندازه لازم کاری انجام نمیدهد که این هزینه را بپردازید میبایست حذف شود ممکن است این کلاس با refactoring ایجاد شده باشد یا برای تغییرات برنامه ریزی شده ایجاد شده باشد که صورت نگرفته است در هر صورت شما باید این کلاس را از بین ببرید اگر زیرکلاس هایی دارید که به اندازه مفید نیستند از روش فروپاشی سلسله[1] استفاده کنید. برای کلاس هایی که فایده اندک دارند از روش کلاس های درخط استفاده کنید.
[1] Collapse Hierarchy