مقدمه

پیش از این راجع به Bad Smell و کاربرد آن در مهندسی نرم افزار صحبت کردیم "توده داده" یکی از 22 نوع Bad Smell میباشد.

نحوه تشخیص و معرفی راه حل توده داده
بنظر میرسد که داده مثل کودک تمایل دارد با داده های دیگر در یک گروه جمع شود و بازی کند! معمولا شما در مکان های مختلف سه یا چهار داده مختلف را باهم میبینید، مثلا به عنوان متغیر در یک تعداد کلاس یا پارامتر یک سری تابع. گام اول این است که ببینید کجا توده به عنوان متغیر ظاهر شده است. روی آن متغییر ها روش استخراج کلاس را اجرا کنید تا توده تبدیل به یک شی شود. سپس به امضا توابع با استفاده از روش های معرفی پارامتر و حفظ تمامی شی توجه کنید. راجع به توده داده هایی که فقط از چند فیلد شی جدید استفاده میکنند نگران نباشید، انتقال دو یا بیشتر متغیر به یک شی جدید همیشه یک قدم رو به جلو محسوب میشود.