مقدمه

پیش از این راجع به Bad Smell صحبت کردیم "لیست پارامتر طولانی" یکی از 22 نوع Bad Smell میباشد.

نحوه تشخیص و معرفی راه حل لیست پارامتر طولانی
در روز های اولی که برنامه نویسی را شروع کردیم اینطور فکر می کردیم که باید همه چیز را به عنوان یک پارامتر به یک رویه بفرستیم. این قابل درک بود چون روش دیگر استفاده از متغیر های عمومی بود که دردسر زیادی را به دنبال دارند. اشیا این شرایط را تغییر دادند چون اگر شی ای چیزی را که میخواهد ندارد میتواند از شی دیگری بخواهد که به او تحویل دهد. درنتیجه شما با اشیا همه چیز را با پارامتر به متد نمی دهید. در عوض به اندازه ای اطلاعات میفرستید که بتواند به همه چیز که نیاز دارد دست پیدا کند. اکثر چیز هایی که یک متد نیاز دارد در کلاسی که متد در آن قرار گرفته وجود دارد، در نتیجه در برنامه نویسی شی گرا تعداد پارامتر نسبت به برنامه نویسی سنتی کمتر می باشد. ادامه مطلب