خب قرار است یک شروع آزمایشی داشته باشیم به هیج وجه با دیدن این سوال راجب ACM قضاوت عجولانه نکنید!

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد صحیح را خوانده و حاصل جمعشان را چاپ کند و اینکار را تا زمانی که ورودی تمام نشده است ادامه دهد.


EOF چیست؟

همان کاراکتر پایان ورودی است که درانتهای فایل وجود دارد و در ورودی دادن به صورت دستی به برنامه با Ctrl + Z و سپس  Enter میتوان ایجادش نمود.

همانطور که میدانید ورودی و خروجی در تمامی سوالات  ACM از ورودی استاندارد کنسول میباشد کد زیر جواب مسئله به زبان ++C میباشد.

این سوال در سایت ShareCode.ir با شماره 1001 مشخص شده است.

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
 int a,b;
 while(cin>>a>>b&&!cin.eof()){
  cout<<a+b<<"\n";
 }
    
}